دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-113 

عوامل عفونی - بیماریها

ارزیابی محتویات هیدروکسی پرولین در بافت تاندون آلوگرافت منجمد پوشش داده شده با سلولهای بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت در بره

صفحه 1-9

10.22059/ijvm.2019.256762.1004895

رافد نجیم مجید الخلیفه؛ داود شریفی؛ سعید بکایی؛ علیرضا بشیری؛ حسین شاد؛ روح اله عیسی نژاد؛ غلامرضا شمس


ژنتیک - ایمنی شناسی

خصوصیات ژنتیکی کنه آرگاس پرسیکوس ایران بر مبنای توالی ژن میتوکندریایی COX1 و16SrRNA

صفحه 45-57

10.22059/ijvm.2019.266128.1004926

شهریار یاوری؛ صدیقه نبییان؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ پرویز شایان؛ حمیدرضا شکرانی


تولید مثل

تاثیر هیپوتیروییدیسم بر ویژگی های مورفو- هیستومتریک بیضه در رت های بالغ

صفحه 69-77

10.22059/ijvm.2018.260974.1004909

هیرو شیخ الاسلامی؛ فرزام شیخ زاده؛ سید مهدی بانان خجسته؛ نازلی خواجه نصیری؛ علی دسترنج؛ حسن مروتی


ژنتیک

نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به عنوان جزء رایج کرمهای ضدآفتاب: مطالعه تجربی ارزیابی ایمنی/سمیت

صفحه 79-86

10.22059/ijvm.2018.257860.1004898

سیده مائده جعفری؛ گودرز صادقی هشجین؛ محمد کاظم کوهی؛ علی رسولی؛ ابراهیم شهروزیان