دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 342-441 

عوامل عفونی - بیماریها

مطالعه بیان ژن اینترلوکین 1β (IL-1β) بعد از چالش ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت‌های ماکیان با سالمونلا تیفی موریوم

صفحه 342-350

10.22059/ijvm.2019.290145.1005029

الیا عباس زاده؛ جلیل مهرزاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ پانیذ ضرغامی؛ وحید کریمی؛ رامک یحیی رعیت


عفونت مایکوپلاسمایی در ریه گاو: شناسایی مایکوپلاسما دیسپار برای اولین بار در ایران

صفحه 362-370

10.22059/ijvm.2020.295162.1005049

سعید توتونچی مشهور؛ علیرضا نوریان؛ عبدالمجید محمدزاده؛ پژمان محمودی کوهی


تغذیه- بهداشت

ارزیابی یک روش مالتیپلکس پی سی آر به منظور تشخیص هم زمان گونه‌های ویبریو در سبزیجات و آب

صفحه 386-392

10.22059/ijvm.2020.305485.1005105

حامد اهری؛ سونیا شجاع قره باغ؛ سید امیر علی انوار؛ مهتاب آفتوم؛ محمدرضا خانی


ایمنی شناسی

مطالعه آنتی بادی های IgG, IgE زهر زنبورعسل آپیس ملیفرا در انسان

صفحه 412-419

10.22059/ijvm.2020.260482.1004906

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ مینا بابایی؛ پرستو یوسفی؛ عباس گرامی صادقیان؛ زهرا اسدالهی؛ رامین مظاهری نژادفرد


آناتومی - بافت شناسی

مطالعه سی تی اسکن و ارزیابی مورفومتریک مهره های گردنی در خرگوش نیوزیلندی سالم

صفحه 421-431

10.22059/ijvm.2020.296790.1005060

بنفشه شاطری امیری؛ سارنگ سروری؛ امید زهتاب ور؛ امیر رستمی؛ ریحانه سفلایی