دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 221-341 

عوامل عفونی - بیماریها

شیوع انگل های لوله گوارش در بوفالوهای جوان در منطقه سیلهت بنگلادش

صفحه 221-229

10.22059/ijvm.2020.300008.1005074

صابیر احمد؛ شاهیدور چودوری؛ موکتر حسین؛ ماسودور رحمان؛ مهفجور رحمان


تغذیه- بهداشت

بررسی آلودگی آب شرب گاوداری‎های حومه مشهد به باکتری‎های شاخص

صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2020.292106.1005041

آیلین نیرومند؛ سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده؛ عبداله جمشیدی؛ جعفر عطارباشی مقدم


ژنتیک - ایمنی شناسی

انتخاب ژن رفرنس در بافت های چربی و ماهیچه بره های دنبه دار لری بختیاری

صفحه 273-287

10.22059/ijvm.2020.285371.1005008

علیرضا عزیزیان؛ مصطفی صادقی؛ مهدی گنج خانلو؛ حسین ذکریاپور بهنمیری


آناتومی - بافت شناسی

مقایسه پارامترهای آناتومیکی و بیوشیمیایی شترهای (Camelus dromedarius) دونده و دومنظوره ایران

صفحه 289-302

10.22059/ijvm.2019.285970.1005009

غلامرضا حاجی نژاد بمرود؛ علی مقصودی؛ محمد رکوعی؛ مهدی جهانتیغ؛ علی مسعودی