دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، فروردین 1402 
پارامترهای هماتولوژیک در فصل تولید مثلی و خارج از فصل تولید مثلی در Hair Goats

صفحه 113-118

10.32598/ijvm.17.2.1005334

طاهر کاراشاهین؛ شوکرو دورسون؛ نشه حیات آکسوی؛ هدای ایپک؛ گوگ توگ سن تورک


شدت آلودگی و درک سلامت عمومی از انگل های روده ای زئونوز بالقوه سگ ها در کوارا مرکزی،نیجریه

صفحه 119-128

10.32598/ijvm.17.2.1005295

شولا اولا فادیسون؛ امینات بیسولا عبدالرئوف؛ ایساو آرمو گانیو؛ کریمات حسین؛ هاوا موتوناریو آمبالی؛ نصیرت اله لو


ارزیابی بالینی اثر متیل پردنیزولون سدیم سوکسینات و ملوکسیکام در آسیب حاد نخاعی تجربی

صفحه 129-138

10.32598/ijvm.17.2.1005246

آذین خدابخشی راد؛ حسین کاظمی مهرجردی؛ میر سپهر پدرام؛ محمد عزیززاده؛ شیوا امان الهی


ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی با آنتی‌بیوتیک برای کنترل سالمونلا انتریکا سرووار تیفی‌موریوم در جوجه‌های گوشتی

صفحه 155-166

10.32598/ijvm.17.2.1005233

احمد قلی پور شوشود؛ شعبان رحیمی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ علیرضا بهنامی فر؛ طاهره ابراهیمی؛ محمود ولی زاده؛ فائزه گنج پور


گزارش علمی

گزارش رخداد شیستوسوموس ریفلِکسوس در یک رأس بزغاله

صفحه 183-188

10.32598/ijvm.17.2.1005222

غلامرضا عبداله پور؛ مصطفی عبداللهی؛ حسن صیدی سامانی؛ محمدرضا جانی؛ مصطفی رضایی توسه کله