دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 298-393 

تغذیه- بهداشت

ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی

صفحه 289-298

10.22059/ijvm.2017.223435.1004783

فاضله طالبی؛ علی میثاقی؛ علی خنجری؛ ابولفضل کامکار؛ حسن گندمی؛ معصومه سعیدی


ژنتیک - ایمنی شناسی

آنالیز ماده وراثتی استخراج شده از منابع مختلف روغن: مشکلات و راه حل

صفحه 311-323

10.22059/ijvm.2017.232870.1004810

پرویز شایان؛ غزال نعمتی؛ ابولفضل کامکار؛ بریگیته اکرت؛ افشین آخوندزاده بستی؛ نگین نوری؛ ایرج اشرافی تمای


تغذیه- بهداشت

تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی

صفحه 323-335

10.22059/ijvm.2017.230602.1004802

زهرا سادات رحیمی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد


آناتومی - بافت شناسی

اثرات متیل فنیدیت بر روی غدد فوق کلیوی و اندامهای لنفاوی; نتایج بررسی های هیستوشیمیایی، هیستو متریک و هیستوپاتولوژیک

صفحه 335-345

10.22059/ijvm.2017.222488.1004782

سیمین فاضلی پور؛ مریم کیایی؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ زهرا طوطیان؛ محمد تقی شیبانی؛ محمد رضا قرهچه


عوامل عفونی - بیماریها

کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور


فارماکولوژی

اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی

صفحه 361-377

10.22059/ijvm.2017.225544.1004791

مهدی حسن خانی؛ سید جاوید آل داوود؛ علیرضا خسروی؛ فرهنگ ساسانی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشته انصاری؛ محمد طاهری