دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 1-104 

عوامل عفونی - بیماریها

کاربرد پروتئین های هیدروفوب سورفکتانت ریه به عنوان بیومارکر در تشخیص پنومونی تجربی

صفحه 1-8

10.22059/ijvm.2017.60249

محمدرضا مخبردزفولی؛ زهره افتخاری؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ محمد مهدی دهقان؛ مسعود دوستی


فارماکولوژی

تهیه و ارزیابی آزمایشگاهی یک هیدروژل جدید قابل تزریق انروفلوکساسین بر پایه کیتوزان

صفحه 31-47

10.22059/ijvm.2017.60305

سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ کتایون کیانی؛ تقی زهرایی صالحی


کلینیکال پاتولوژی

پروفایل هورمون های تیروئیدی متعاقب تجویز ایزوفلوپردون و دگزامتازون در گوساله های هلشتاین

صفحه 49-54

10.22059/ijvm.2017.60156

علی اصغر چالمه؛ مهرداد پورجعفر؛ سعید نظیفی؛ محمدرضا زارعی


پارامترهای بیوشیمیایی سرم و خون شناسی سگ های مبتلا به هایپرپلازی خوش خیم پروستاتی (BPH)

صفحه 55-62

10.22059/ijvm.2017.60212

زهره خاکی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشید خدیور؛ داریوش شیرانی؛ وحید فتحی پور؛ محمد طاهری