دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-81 

فارماکولوژی

فارماکوکینتیک ماربوفلوکساسین در پلاسما وعضله جوجه های گوشتی

صفحه 1-6

10.22059/ijvm.2016.57044

ناتالیا ارزو؛ کارلوس اراکالده؛ گویلرمو پریتو؛ کارلوس لودرس؛ ادواردو پیکو؛ ماریا پاوئلا تونینی


کلینیکال پاتولوژی

بررسی استفاده از ملاتونین خوراکی و تاریکی بر کاهش تلفات و عوارض ناشی از استرس حاد گرمایی در جوجه های گوشتی

صفحه 7-17

10.22059/ijvm.2016.57045

محمد حسن زاده؛ امیر احمد مقیمی نیاکی؛ وهاب باباپور؛ اردشیر محیط؛ سارا میرزایی


تغذیه- بهداشت

اثر عصاره کنگرفرنگی (.Cynara scolymus L) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی گوشت ران جوجههای گوشتی

صفحه 73-81

10.22059/ijvm.2016.57054

مریم میردریکوند؛ علی کیانی؛ مجید خالداری؛ مسعود علیرضائی