دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 157-224 
مطالعه باکتریولوژی ادرار و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژی مثانه و کلیه در گاومیش رودخانه‌ای

صفحه 157-161

10.22059/ijvm.2014.51886

علی عباس نیکوند؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ بابک محمدیان


ساخت وکتور نوترکیب برای ایجاد جهش هدفمند در سالمونلا تیفی موریوم

صفحه 187-192

10.22059/ijvm.2014.51890

آنیا آهنی آذری؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی؛ امید مددگار؛ مسعود آل بویه


تغییرات اگزالات، سیترات و گاما گلوتامیل ترانسفراز ادرار پس از تجویز عصاره ی Cynodon dactylon به گربه ها

صفحه 193-198

10.22059/ijvm.2014.51891

سعیده جانی تبار؛ عبدالعلی ملماسی؛ غلام رضا امین؛ سعید بکایی؛ محمد ملازم؛ فتانه نادری نژاد؛ ر شریفی


استرس حرارتی مزمن در گوسفند دنبه دار ایرانی 1: پاارمترهای کلینیکی و پاارکلینیکی

صفحه 199-205

10.22059/ijvm.2014.51892

فرید براتی؛ محمد نوری؛ سعد گورانی نژآد؛ آناهیتا رضایی؛ بهروز میهن دوست؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


اثر آل-ترانس رتینول بر تکامل برون تنی رویان موش آزمایشگاهی

صفحه 207-212

10.22059/ijvm.2014.51893

آرمین توحیدی؛ محمدرضا فرشیدپور؛ محمد چمانی؛ مهدی ژندی؛ عباس گرامی؛ محسن نوری


عفونت روده ای با گونه های مختلف اسپیروکت در مرغ های تخمگذار

صفحه 213-218

10.22059/ijvm.2014.51894

مینا ضرابی؛ عبداله جمشیدی؛ سعید خانزادی؛ جمشید رزم یار