دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-145 
مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی


گزارش یک مورد گوساله هلشتاین مبتلا به عارضه پروسموس الومبیس همراه با نواقص احشایی

صفحه 143-145

10.22059/ijvm.2014.51412

محسن اسلامی؛ فرامرز قراگزلو؛ پیمان رحیمی فیلی؛ مهدی وجگانی؛ سارنگ سروری