نویسنده = سارنگ سروری
ارزیابی اثرات کمبود کلسیم طولانی مدت بر شاخص‌های الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی قلب مرغان تخم گذار

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 105-112

10.22059/ijvm.2012.28955

doctor zamanimoghadam؛ فرزانه حسینی؛ حسین حسن پور؛ سارنگ سروری؛ مهرداد یادگاری؛ الهه عسکری


تعیین فواصل زمانی سیستولی نرمال بطن چپ با اکوکاردیوگرافی داپلر پالسی در اسب ترکمن ایران

دوره 4، شماره 4، آبان 1389

10.22059/ijvm.2010.22100

alireza vajhi؛ علیرضا وجهی؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ مجید مسعودی فرد؛ عباس وشکینی؛ سارنگ سروری؛ احسان ترکی؛ احسان عزیز زاه؛ عبدالجلیل قیادی