نویسنده = ���������� ������������
تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 141-146

10.22059/ijvm.2008.65779

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علیرضا حسنی بافراتی


پاسخ های اسب به محرک های حیوانات وحش

دوره 4، شماره 1، اسفند 1388

10.22059/ijvm.2010.20865

محسن احمدی نژاد؛ علیرضا حسنی؛ فائزه خرازیان