نویسنده = مهدی سلطانی
جداسازی و شناسایی بتا نوداویروس عامل تلفات در کفال ماهیان طلایی دریای خزر

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2010.21354

مهدی سلطانی؛ محدث قاسمی؛ مصطفی شریف روحانی؛ عیسی شریف پور؛ سید جلال ذریه زهرا