نویسنده = سید مصطفی پیغمبری
آنالیز فیلوژنتیکی سویه های اشرشیاکلی اتصال و آسیب (AEEC) جدا شده از پرندگان زینتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1401

10.22059/ijvm.2022.346980.1005301

مینا عباسی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ جمشید رزمیار


بررسی فراوانی نسبی آلودگی به هیستوموناس مله اگریدیس در گله‌های بوقلمون صنعتی و بومی در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و تهران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.357802.1005384

علی صلواتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اعظم یزدانی؛ حسام الدین اکبرین؛ جمشید رزم یار


ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 363-374

10.32598/ijvm.17.4.1005293

حسین حقیقت نژاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ جمشید رزم یار


فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 99-106

10.22059/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار


مطالعه بیان ژن اینترلوکین 1β (IL-1β) بعد از چالش ماکروفاژهای مشتق شده از مونوسیت‌های ماکیان با سالمونلا تیفی موریوم

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 342-350

10.22059/ijvm.2019.290145.1005029

الیا عباس زاده؛ جلیل مهرزاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ پانیذ ضرغامی؛ وحید کریمی؛ رامک یحیی رعیت


تعیین حدت سه جدایه سالمونلا انتریتیدیس ایرانی در جوجه های تخمگذار یک روزه

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 53-63

10.22059/ijvm.2019.284367.1005002

رضا طوائف؛ سید مصطفی پیغمبری؛ بهرام شجاعدوست؛ امید دزفولیان


الگوی مقاومت داروئی و RAPD-PCR جدایه های استافیلوکوکوس ارئوس بدست آمده از پرندگان همراه و وحشی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 356-364

10.22059/ijvm.2019.282080.1004991

سید سینا باقری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ محمد سلطانی؛ محمد ملکان


ردیابی و مطالعه ملکولی گاماکروناویروس ها در جمعیت بلدرچین های ایران

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2019.270976.1004949

سید سینا باقری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ آرش قلیان چی لنگرودی


پالس- فیلد ژل الکتروفورز جدایه های سالمونلا اینفنتیس جدا شده از طیور

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 197-198

10.22059/ijvm.2018.236580.1004821

سید مصطفی پیغمبری؛ هانیه طاهری؛ حمید سلگی؛ فرشته شاهچراغی


جستجوی عفونت کلامیدیائی در گله های بوقلمون ایران

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2016.57893

زلیخا طاطاری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی


آلودگی باکتریائی تلفات جنینی در جوجه‌ کشی‌ های شترمرغ و الگوی مقاومت ضد میکروبی اشریشیا کلی جدا شده

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 169-175

10.22059/ijvm.2013.35967

آریا رضائی فر؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اوستا صدرزاده؛ مهدی عسکری بدوئی


تایپینگ ملکولی جدایه‌های اشریشیاکلی طیور با به کارگیری روش ERIC-PCR

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 143-148

10.22059/ijvm.2012.29999

Seyed Mostafa Peighambari؛ سید مصطفی پیغمبری؛ مهدی عسکری بدویی؛ اوستا صدرزاده


تومور جلدی مختلط ناشی از سلول‌های گرد در یک خروس ‌(Gallus domesticus)

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 123-128

10.22059/ijvm.2012.28957

Seyed Mostafa Peighambari؛ جمشید رزم یار؛ ‌سید مصطفی پیغمبری؛ ذوالفقار رجبی؛ محمد رضا صادقی؛ عیسی جهانزاد


آلودگی سالمونلوز در پرندگان زینتی پارک ها و پرنده فروشی های تهران، ایران

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 145-148

10.22059/ijvm.2011.23839

Seyed Mostafa Peighambari؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اعظم یزدانی؛ پیمان حجتی