نویسنده = علیرضا خسروی
حسین کوچک زاده عمران، مسعود طالب‌خان گروسی، علیرضا خسروی، مهران دبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22059/ijvm.2023.362870.1005423

حسین کوچک زاده عمران؛ مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ یورگن استین آگرهولم


اثرات آپوپتوتیک کافئیک اسید فنیل استر و عصاره بابونه شیرازی بر روی سلول‌های سرطان ریه A549

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 390-399

10.22059/ijvm.2022.335092.1005217

رحام مجیبی؛ حدیث مراد جودکی؛ جلیل مهرزاد؛ علیرضا خسروی؛ عقیل شریف زاده؛ دنیا نیک آیین


ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژیک در گاوهای هلشتاین تازه زا پس از افزودن عصاره گیاهی ایمونوفین به جیره

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 274-287

10.22059/ijvm.2022.334623.1005210

مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلیل مهرزاد؛ مهدی وجگانی؛ علیرضا خسروی؛ وحید اکبری نژاد


بررسی شیوع پروتوتکا و آلودگی قارچی مخازن شیر دامپروریهای صنعتی ایران

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 155-165

10.22059/ijvm.2021.327607.1005187

ابراهیم حسین آبادی؛ مسعود طالب خان گروسی؛ علیرضا خسروی؛ فرامرز قراگزلو؛ بابک خرمیان طوسی؛ فرهاد موسی خانی


ارزیابی بیان سیتوکراتین ۷ در نئوپلازی‌های مختلف غدد پستانی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 56-67

10.22059/ijvm.2020.295956.1005052

الناز الهی راد؛ فرهنگ ساسانی؛ علیرضا خسروی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فاطمه خان براری


اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 361-377

10.22059/ijvm.2017.225544.1004791

مهدی حسن خانی؛ سید جاوید آل داوود؛ علیرضا خسروی؛ فرهنگ ساسانی؛ مجید مسعودی فرد؛ فرشته انصاری؛ محمد طاهری


مطالعه مقایسه ای فلور قارچی دستگاه گوارش مرغهای گوشتی با تخمگذار

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 1-4

10.22059/ijvm.2011.22662

alireza hkosravi؛ علیرضا خسروی؛ دنیا نیک آیین