نویسنده = Ghasemzadeh-nava�� hamid
بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 166-177

10.22059/ijvm.2021.329603.1005191

احمد یوسف؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک؛ وحید اکبری نژاد؛ آرمین توحیدی


میزان آبستنی متعاقب برنامه پیش همزمانی و دو برنامه هیتسینک کوتاه مدت با استفاده از ۲ تزریق PGF2α در گاوهای شیری

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2021.319206.1005162

حمید قاسم زاده نوا؛ میرمعین بهرامی؛ وحید اکبری نژاد؛ سید علیرضا علوی طباطبایی


بررسی تاثیر تجویز پروژسترون (کیومیت) در ایجاد تخمک گذاری در مادیان های آنستروس تحت رژیم نوردهی

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 183-190

10.22059/ijvm.2017.61598

حمید قاسم زاده؛ مازیار کاوه باغبادرانی؛ جلال غراوی؛ نیما قهرمانی؛ فرامرز قراگزلو


جداسازی سلولهای اسپرماتوگونی از بیضه گوساله نابالغ و همکشتی با سلولهای سرتولی در محیط کشت حاوی CSF1

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 83-90

10.22059/ijvm.2013.35058

شیوا شفیعی؛ پرویز تاجیک؛ حمید قاسم زاده نوا؛ منصوره موحدین؛ مسعود طالب خان گروسی؛ بابک قاسمی پناهی؛ پیمان رحیمی فیلی


کنترل غالبیت گوزن قرمز نر ‌(Cervus elaphus)‌ در فصل جفت گیری توسط روش همزمان سازی فحلی

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 155-158

10.22059/ijvm.2012.30001

hamid Ghasemzadeh-nava؛ بهرنگ اکرامی؛ داریوش مقدس؛ امین تمدن