نویسنده = ���������� ���� ���������������� ������
ردیابی و مطالعه ملکولی گاماکروناویروس ها در جمعیت بلدرچین های ایران

دوره 13، شماره 3، تیر 1398، صفحه 251-259

10.22059/ijvm.2019.270976.1004949

سید سینا باقری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ آرش قلیان چی لنگرودی


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی


تشخیص کوکسیلا برونتی با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای در شیرهای فله‌ای گاودرای های استان قم در سال 1390

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2013.35972

آرش قلیانچی لنگرودی؛ نرگس باباخانی؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ کیوان مجید زاده اردبیلی؛ عباس مروتی؛ محمد سلیمانی


پایش مولکولی آنفلوانزای پرندگان در پارک‌های پرندگان شهر تهران

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 165-169

10.22059/ijvm.2012.30003

Arash Ghalyanchi Langeroudi؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ محمد سلیمانی؛ وحید کریمی؛ عباس مروتی