نویسنده = امید مددگار
مطالعه مولکولی و بالینی ویروس پریتونیت عفونی گربه سانان در ایران نشانگر درخت فیلوژنتیک چند شاخه است: تاییدی بر نظریه موتاسیون داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1403

10.22059/ijvm.2024.337532.1005247

شهرام جمشیدی؛ فرنوش مومنی؛ ایرج اشرفی تمای؛ امید مددگار


بررسی عفونت‌های مایکوپلاسمایی و ویروسی در کراتوکونژنکتیویت عفونی گاوان

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 345-352

10.32598/ijvm.17.4.1005282

پرهام متقیان؛ افشین رئوفی؛ امید مددگار؛ آریا بدیعی؛ ایرج اشرافی تمایی


مطالعه بر روی شناسایی کروناویروس در گوساله های نوزاد درگیر اسهال در فارم های شیری ایران.

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 201-208

10.22059/ijvm.2017.224201.1004786

محمدرضا محبی؛ صمد لطف الله زاده؛ امید مددگار؛ محمدرضا مخبر دزفولی


ساخت وکتور نوترکیب برای ایجاد جهش هدفمند در سالمونلا تیفی موریوم

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 187-192

10.22059/ijvm.2014.51890

آنیا آهنی آذری؛ تقی زهرایی صالحی؛ بهار نیری فسایی؛ امید مددگار؛ مسعود آل بویه


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی


تعیین تیپ مولکولی روتاویروس‌های گروه A گاوی در سه استان تهران، البرز و قزوین

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 219-226

10.22059/ijvm.2012.30221

omid madadkar؛ امید مددگار؛ هادی کیوانفر؛ تقی زهرایی صالحی؛ اکبر مهدی زاده دستجردی؛ فرهاد موسی خانی؛ روح الله کامیابی