نویسنده = آرش قلیانچی لنگرودی
شناسایی مولکولی و آنالیز فیلوژنتیکی ویروس بیماری لامپی اسکین (LSDV) در ایران

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 169-173

10.22059/ijvm.2020.299359.1005071

آرش قلیانچی لنگرودی؛ زهرا ضیافتی کافی؛ علی راجعونی؛ جمیل عطایی؛ ناصر صدری؛ نیوشا حاجی زمانی؛ لیلا آقائیان؛ ساناز مجیدی؛ حافظ صادقی؛ محمدرضا قرآنی


ردیابی و تعیین ویژگی‌های مولکولی روتاویروس‌های پرندگان در مزارع گوشتی در گیلان

دوره 13، شماره 1، دی 1397، صفحه 27-36

10.22059/ijvm.2018.265109.1004919

فاطمه پورصفر؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ فاطمه موسوی


ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 9-17

10.22059/ijvm.2017.228730.1004797

فاطمه غلامی؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ مسعود هاشم زاده؛ مهدی وصفی مرندی


مطالعه فیلوژنتیکی ویروس دیستمپر شناسایی شده در ایران، بر اساس ژن نوکلئوپروتئین(1390 -1387)

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 163-168

10.22059/ijvm.2014.51887

سمیه نمرودی؛ امیر رستمی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ آرش قلیانچی


تشخیص کوکسیلا برونتی با استفاده از آزمون زنجیره‌ای پلی مراز آشیانه‌ای در شیرهای فله‌ای گاودرای های استان قم در سال 1390

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 207-211

10.22059/ijvm.2013.35972

آرش قلیانچی لنگرودی؛ نرگس باباخانی؛ محمد رضا ذوالفقاری؛ کیوان مجید زاده اردبیلی؛ عباس مروتی؛ محمد سلیمانی