نویسنده = علیرضا قدردان مشهدی
کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور


مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 113-119

10.22059/ijvm.2016.57897

محمد حاجی حاجیکلایی؛ ساره رضایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور


مطالعه باکتریولوژی ادرار و ارتباط آن با یافته های هیستوپاتولوژی مثانه و کلیه در گاومیش رودخانه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 157-161

10.22059/ijvm.2014.51886

علی عباس نیکوند؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ بابک محمدیان


مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)‌

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 91-94

10.22059/ijvm.2013.35056

علیرضا قدردان مشهدی؛ علی رضا سازمند؛ عباس کریمیان؛ سید حسین حکمتی مقدم