نویسنده = مسعود هاشم زاده
ژنوتایپینگ ویروس های برونشیت عفونی جدا شده از جوجه های گوشتی مزارع ایران طی سال 94-95

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 9-17

10.22059/ijvm.2017.228730.1004797

فاطمه غلامی؛ وحید کریمی؛ آرش قلیانچی لنگرودی؛ مسعود هاشم زاده؛ مهدی وصفی مرندی


مطالعه شجره‌شناسی بر اساس ژن فسفوپروتئین ویروس‌های نیوکاسل جدا‌شده‌در ایران، 1389-1391

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 73-77

10.22059/ijvm.2014.51403

آرش قلیانچی لنگرودی؛ حسین حسینی؛ وحید کریمی؛ امید مددگار؛ مسعود هاشم زاده؛ سید علی غفوری؛ سید سینا باقری؛ سید میلاد واحدی