نویسنده = محمد نوری
استرس حرارتی مزمن در گوسفند دنبه دار ایرانی 1: پاارمترهای کلینیکی و پاارکلینیکی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 199-205

10.22059/ijvm.2014.51892

فرید براتی؛ محمد نوری؛ سعد گورانی نژآد؛ آناهیتا رضایی؛ بهروز میهن دوست؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


آثار پرهیز غذایی بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون، کبد و نشانه‌های بالینی در گاو

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 277-285

10.22059/ijvm.2013.36288

ساره رضایی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ علیرضا غدیری؛ محمد نوری


تغییرات تری اسیل گلیسرول کبد و اسیدهای چرب غیراستریفیه سرم در گاومیش های آبزی بومی خوزستان

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 151-155

10.22059/ijvm.2011.23841

mohammad nouri؛ محمد نوری؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی شهریاری؛ محمدرضا شیرازی؛ آریا رسولی