نویسنده = جمشید رزم یار
بررسی فراوانی نسبی آلودگی به هیستوموناس مله اگریدیس در گله‌های بوقلمون صنعتی و بومی در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و تهران در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.357802.1005384

علی صلواتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ اعظم یزدانی؛ حسام الدین اکبرین؛ جمشید رزم یار


ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


اثر بازدارندگی cLF-chimera، یک پپتید ضدمیکروب نوترکیب، بر ویروس آنفولانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/ijvm.2024.370132.1005499

معین خدایاری؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین؛ امید دزفولیان؛ جمشید رزمیار


پیکیا پاستوریس، یک میزبان ایده آل برای تولید واکسن های نوترکیب آنفلوانزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22059/ijvm.2024.372809.1005523

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


جست‌وجوی ژن‌های حدت سالمونلا سرووار اینفنتیس جداشده از منابع طیوری

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 363-374

10.32598/ijvm.17.4.1005293

حسین حقیقت نژاد؛ سید مصطفی پیغمبری؛ جمشید رزم یار


فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 99-106

10.22059/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار


بررسی توالی کامل ژن های فسفوپروتئین و ماتریکس ویروس نیوکاسل جدا شده از مزارع مرغ شمال شرق ایران

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 126-143

10.22059/ijvm.2021.323058.1005172

سولماز مروتی؛ محمد باسامی؛ غلامعلی کلیدری؛ امین توسلی؛ جمشید رزمیار؛ محمد مهدی قهرمانی سنو


جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های مایکوپلاسما از کبوتر در شمال شرقی ایران

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 181-187

10.22059/ijvm.2018.243573.1004850

صفیه قهستانی؛ طیبه زینالی؛ جمشید رزمیار؛ غلامعلی کلیدری


عفونت روده ای با گونه های مختلف اسپیروکت در مرغ های تخمگذار

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 213-218

10.22059/ijvm.2014.51894

مینا ضرابی؛ عبداله جمشیدی؛ سعید خانزادی؛ جمشید رزم یار


تشخیص تقلب در شیر و محصولات لبنی ایران با استفاده از روش PCR

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 257-262

10.22059/ijvm.2013.36285

سعید خان زادی؛ عبداله جمشیدی؛ جمشید رزم یار؛ محمد محسن زاده