نویسنده = آرش خردمند
اثرات محافظتی هورمون گرلین متعاقب ایسکمی-رپرفیوژن تجربی در تخمدان موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22059/ijvm.2024.370891.1005503

مهیار نظری؛ آرش خردمند؛ مسعود علیرضایی؛ عباس رئیسی


اثرات عصاره برگ زیتون برکیفیت اسپرم بدنبال دیابت القا شده تجربی در موش های صحرایی

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 335-346

10.22059/ijvm.2018.253715.1004884

مسعود علیرضائی؛ آرش خردمند؛ پویا صلاحی؛ افسانه عزیزی