نویسنده = ���������� ������������������ ������
مطالعه اثر عصاره آبی آگاو تکیلانا بر خواص آنتی اکسیدانی، آب اندازی و خصوصیات حسی ماست پروبیوتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22059/ijvm.2022.339182.1005249

ملیکا فرزانه؛ وجیهه فدائی؛ حسن گندمی نصرآبادی


ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 289-298

10.22059/ijvm.2017.223435.1004783

فاضله طالبی؛ علی میثاقی؛ علی خنجری؛ ابولفضل کامکار؛ حسن گندمی؛ معصومه سعیدی