نویسنده = ������������ ������������
مطالعه بافت‌شناسی تخمدان ماهی کپور معمولی در طی دوره تولید مثل در استان خوزستان، ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 260-268

10.22059/ijvm.2011.23583

سولماز شیرعلی؛ نعیم عرفانی مجد؛ مهرزاد مصباح؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری


اثر تجویز خوراکی گیاه آلوئه ورا بر ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی ماهی کپور معمولی

دوره 4، شماره 3، مرداد 1389

10.22059/ijvm.2010.21352

Mojtaba Alishahi؛ محمد رنجبر؛ مسعود قربانپور؛ رحیم پیغان؛ مهرزاد مصباح؛ محمد راضی جلالی