نویسنده = ������������������ ��������������
اثرات پیش درمانی پنتوکسی فیلین بر آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط افلاتوکسین B1 در کبد پرفیوژ شده موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 43-47

10.22059/ijvm.2011.22670

mohammad kazem koohi؛ ابراهیم شهروزیان؛ محمود قاضی خوانساری؛ بهرام داریی؛ عباس جواهری؛ امیر مقدم جعفری؛ گودرز صادقی هشجین