نویسنده = ������������ ��������������
تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه (Matricaria recutita L.) بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G آغوز در گوساله های نوزاد

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 169-171

10.22059/ijvm.2011.23844

محمدرضا مخبر دزفولی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهرا ناظم بکایی؛ عباس حاجی آخوندی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پرویز تاجیک؛ رضا جمشیدی