نویسنده = محمد رضا مخبر دزفولی
حفاظت از گوساله ها در برابر کریپتوسپوریدیوزیس با آغوز گاو آبستن ایمن شده با آنتی ژن های کامل اووسیست

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 380-389

10.22059/ijvm.2022.339810.1005255

محمد رضا مخبر دزفولی؛ فیصل ضرقامی؛ صادق رهبری؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ صمد لطف اله زاده؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ پرویز شایان


مقایسه دو روش جراحی پایلوروپلاستی Y-U بصورت باز و لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 301-310

10.22059/ijvm.2021.304157.1005098

ایمان عاشقیان امیری؛ میر سپهر پدرام؛ آذین توکلی؛ علیرضا وجهی؛ جلال رضایی؛ عطیه خیرالهی؛ حسین عاشق؛ محمدرضا مخبردزفولی


تاثیر تجویز تزریقی عصاره بابونه (Matricaria recutita L.) بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G آغوز در گوساله های نوزاد

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 169-171

10.22059/ijvm.2011.23844

محمدرضا مخبر دزفولی؛ حمیدرضا محمدی؛ محمدقلی نادعلیان؛ زهرا ناظم بکایی؛ عباس حاجی آخوندی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پرویز تاجیک؛ رضا جمشیدی