نویسنده = عباس پرهام
استفاده از عصاره هویج سیاه به عنوان رنگ طبیعی جایگزین در رنگ آمیزی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22059/ijvm.2023.357537.1005381

محمد تقی واجد ابراهیمی؛ فرهاد محمدی قشلاق؛ عباس پرهام


بیان رونوشت لپتین و گیرنده آن در جسم زرد گوسفند

دوره 12، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 45-52

10.22059/ijvm.2017.239370.1004833

مظفر کریم زاده کوشک قاضی؛ عباس پرهام