نویسنده = ������������ ������ ������ ������
ارزیابی رقابت پذیری گیاهان دارویی در مقایسه با آنتی بیوتیک بر عملکرد، پارامترهای خون، اکسیداسیون گوشت و واکنش میکروبیوتای سکوم در جوجه های گوشتی در چالش با سالمونلا انتریکا سرووار تیفی موریوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.337920.1005233

احمد قلی پور شوشود؛ شعبان رحیمی؛ تقی زهرایی صالحی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ علیرضا بهنامی فر؛ طاهره ابراهیمی؛ محمود ولی زاده لاکه؛ فائزه گنج پور


تأثیر سه عصاره گیاه دارویی آویشن، سیر و زیره سیاه بر فراسنجه های خونی، عملکرد تولید، کیفیت تخم، قدرت جوجه درآوری

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 179-187

10.22059/ijvm.2015.55286

علی رضا بهنامی فر؛ شعبان رحیمی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ سعید حسن پور؛ زهرا محمدزاده