نویسنده = آذین توکلی
مقایسه دو روش جراحی پایلوروپلاستی Y-U بصورت باز و لاپاروسکوپیک در مدل حیوانی سگ

دوره 15، شماره 3، تیر 1400، صفحه 301-310

10.22059/ijvm.2021.304157.1005098

ایمان عاشقیان امیری؛ میر سپهر پدرام؛ آذین توکلی؛ علیرضا وجهی؛ جلال رضایی؛ عطیه خیرالهی؛ حسین عاشق؛ محمدرضا مخبردزفولی


بررسی چگونگی تغییرات رشد دندانی خرگوش پس از تابش لیزر دایود با استفاده از تصاویر سی تی اسکن

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 305-312

10.22059/ijvm.2018.264603.1004918

مولود داودی؛ امیر رستمی؛ آذین توکلی؛ سارنگ سروری؛ علیرضا باهنر؛ آرش رحیمی