نویسنده = مسعود قربانپور
مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 87-91

10.22059/ijvm.2008.65738

مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ حسین معتمدی؛ محمود جمشیدیان؛ سعد گورانی نژاد


مطالعه سرولوژیکی عفونت لپتوسپیرایی در بز در اهواز

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 93-96

10.22059/ijvm.2008.65739

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی کشاورزی ینگابادی؛ غلامرضا عبداله پور


بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 75-79

10.22059/ijvm.2008.27369

رضا آویزه؛ مسعود قربانپور؛ صفا حاتمی؛ غلامرضا عبداله پور


مطالعه فراوانی حاملین پاستورلا مولتوسیدا و ارتباط آن با وضعیت ایمنی آنها در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه اهواز

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 25-29

10.22059/ijvm.2008.65803

محمدرحیم حاجی حاجبکلایی؛ مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ آریا رسولی؛ غلامرضا موذنی جولا؛ داود ابراهیم خانی