نویسنده = مسعود قربانپور
اثرات درمانی کوئرستین در مدل سپسیس القایی با لیپوپلی‌ساکارید در دوز پایین در سگ و مقایسه آن با هیدروکورتیزون

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 377-387

10.22059/ijvm.2019.260871.1004910

آلاله سلطانیان؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد راضی جلالی؛ حسین نجف زاده؛ مسعود قربانپور


تأثیر لیپوپلی‌ساکارید یرسینیا راکری بر پاسخ ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به روش تجویز داخل صفاقی و خوراکی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 421-435

10.22059/ijvm.2019.275717.1004969

زهرا طولابی دزفولی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ محمدرضا تابنده؛ مهرزاد مصباح


کانولا‌گذاری سکوم در اسب، یک مطالعه تجربی

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 353-360

10.22059/ijvm.2017.230445.1004801

محمد صادق صفایی فیروز آبادی؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ علی بنی آدم؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور


مقایسه آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در گوسفند و بز

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 113-119

10.22059/ijvm.2016.57897

محمد حاجی حاجیکلایی؛ ساره رضایی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ مسعود قربانپور؛ غلامرضا عبدالله پور