نویسنده = فریدون صابری افشار
اثرات میدان مغناطیسی نبض دار بعنوان مکملی بر دی متیل سولفوکساید موضعی و فعالیت بدنی کنترل شده در درمان التهاب تاندون خم کننده سطحی انگشت در اسب

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 175-185

10.22059/ijvm.2020.296949.1005061

سید رضا جوادی؛ فریدون صابری افشار؛ محمدمهدی دهقان؛ مجید مسعودیفرد؛ احسان ترکی باغبادرانی؛ جواد ربیعی؛ ستاره بنانی


مقایسه ابزارهای مختلف برای ارزیابی درد متعاقب جراحی برداشت رحم و تخمدان در سگ های ماده

دوره 11، شماره 3، مرداد 1396، صفحه 255-265

10.22059/ijvm.2017.138815.1004701

فریدون صابری افشار؛ میر حامد شکریان؛ علی بنی آدم؛ رضا آویزه؛ حسین نجف زاده؛ مهدی پورمهدی