نویسنده = ������������������ ������������
فارماکوکینتیک ماربوفلوکساسین در پلاسما وعضله جوجه های گوشتی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-6

10.22059/ijvm.2016.57044

ناتالیا ارزو؛ کارلوس اراکالده؛ گویلرمو پریتو؛ کارلوس لودرس؛ ادواردو پیکو؛ ماریا پاوئلا تونینی