نویسنده = سیامک علیزاده
نقش تشخیصی اولتراسونوگرافی در ارزیابی علل وقوع آسیت در سگ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2023.348802.1005312

علیرضا رضایی؛ سیامک علیزاده