نویسنده = مهدی گنج خانلو
انتخاب ژن رفرنس در بافت های چربی و ماهیچه بره های دنبه دار لری بختیاری

دوره 14، شماره 3، تیر 1399، صفحه 273-287

10.22059/ijvm.2020.285371.1005008

علیرضا عزیزیان؛ مصطفی صادقی؛ مهدی گنج خانلو؛ حسین ذکریاپور بهنمیری


همبستگی بین متابولیت های خونی و شاخص های حساسیت انسولین در بره های دنبه دار و بدون دنبه در دوره های با تعادل منفی و مثبت انرژی

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 259-271

10.22059/ijvm.2017.235952.1004818

حسین ذکریاپور بهنمیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مصطفی صادقی؛ حسین مرادی شهربابک


اثر مکمل کردن روغن ماهی و نوع علوفه بر عملکرد، تخمیر شکمبه ای، هضم مواد مغذی و رفتار جویدن گوساله های نر هلشتاین

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 153-166

10.22059/ijvm.2017.241303.1004841

حسین ذکریاپور بهنمیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابولفضل زالی؛ سارا عطایی نظری