نویسنده = حسام الدین اکبرین
شناسایی مولکولی ویروس دیستمپر (CDV) در سگ های مبتلا به فرم های بالینی عصبی و غیر عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2022.346320.1005294

سید محمد مجتهدزاده؛ شهرام جمشیدی؛ آرش قلیان چی لنگرودی؛ سید میلاد واحدی؛ ایرج اشرافی تمای؛ حسام الدین اکبرین؛ حمیدرضا موسویان


مطالعه هیستوپاتولوژیک دستگاه عصبی مرکزی در گربه های تلف شده متعاقب بروز علائم عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1402

10.22059/ijvm.2023.362536.1005436

شهاب رمضانپور اشکوری؛ فرهنگ ساسانی؛ سارا شکرپور؛ سید حسین مرجانمهر؛ حسام الدین اکبرین؛ ایرج اشرافی


اثرات بی دردی طب سوزنی در مقایسه با ترامادول و ملوکسیکام در گربه هایی که تحت جراحی برداشت رحم و تخمدان قرار گرفته اند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22059/ijvm.2024.365073.1005447

نسیم عبدالملکیان؛ میر سپهر پدرام؛ رامین کردی؛ سید حسام الدین اکبرین


مطالعه آناتومیک و تشخیص استخوان­‌ها و دندان‌­های جانوری کاوش سال 1397 محوطه قره‌تپه سگزآباد (عصر آهن 2 و 3) و ساخت نمونه سه بعدی

دوره 18، شماره 1، دی 1402، صفحه 97-120

10.32598/ijvm.18.1.1005311

امید زهتاب ور؛ مصطفی ده پهلوان؛ حسام الدین اکبرین؛ مجید مسعودی فرد؛ مرجان ملابیرامی؛ زهرا حجت زاده؛ مهدیه جعفری