نویسنده = رضا آویزه
استفاده از متیل فنیدات به منظور خارج سازی از بیهوشی با پروپوفول و کتامین در سگ

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 125-135

10.22059/ijvm.2018.238819.1004829

هادی ایمانی راستابی؛ رضا آویزه؛ نرگس کاووسی؛ سروش سابیزا


بررسی سرواپزدمیولوژیکی لپتوسپیروز در سگ‌‌های اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 75-79

10.22059/ijvm.2008.27369

رضا آویزه؛ مسعود قربانپور؛ صفا حاتمی؛ غلامرضا عبداله پور


شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 81-85

10.22059/ijvm.2008.27370

بهمن مصلی نژاد؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ محمد نیکو سیر جهرمی