نویسنده = فاطمه عرب خزائلی
بررسی شیوع بلاستوسیستیس در بیماران مبتلا به IBD

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 117-124

10.22059/ijvm.2017.241887.1004845

سارا محمدعلی گل؛ صدیقه نبیان؛ فاطمه عرب خزائلی؛ حامد میرجلالی؛ سعید بکایی؛ مصطفی رضائیان؛ محمدرضا زالی؛ حمید اسدزاده عقدایی