نویسنده = ������������ ��������
آلاینده های استروژنیک در غذا: روش های شناسایی: سیستماتیک ریویو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

10.22059/ijvm.2023.351755.1005339

پریسا صدیق آرا؛ سارا محمدی؛ نعیما وکیلی ساعتلو؛ اینتیسر لیمام؛ ملینا صدیق آرا؛ طیبه زینلی


جداسازی و شناسایی مولکولی گونه های مایکوپلاسما از کبوتر در شمال شرقی ایران

دوره 12، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 181-187

10.22059/ijvm.2018.243573.1004850

صفیه قهستانی؛ طیبه زینالی؛ جمشید رزمیار؛ غلامعلی کلیدری