نویسنده = �������� �������� �������������� ���������� ������
ردیابی سرمی موربیلی‌ویروس نشخوارکنندگان کوچک، ویروس اسهال ویروسی گاو، هرپس ویروس تیپ 1 گاوی و ویروس تب بی‌دوام گاو در شترهای یک کوهانه در جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22059/ijvm.2022.338018.1005239

آریا رسولی؛ محمد نوری؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ سحر محسنی پارسا؛ حمید رضا باغبانیان؛ محسن لطفی؛ مریم داغری