نویسنده = سارا شکرپور
آدنوکارسینوم کیستیک پاپیلاری در یک باجریگار

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 409-414

10.32598/ijvm.17.4.1005214

امیر اصغری باغ خیراتی؛ سارا شکرپور؛ محمد حسن زاده؛ جواد جاوید نژاد؛ جمشید رزمیار


استفاده از اکوکاردیوگرافی در مطالعات پس از مرگ در تشخیص کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک در لاشه‌ی یک رأس همستر نژاد روبروفسکی

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 279-286

10.32598/ijvm.17.3.1005173

آرزو رمضانی؛ محمد ملازم؛ سارنگ سروری؛ زهرا جعفری گیو؛ سارا شکرپور؛ اورس گیسبولر


فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 99-106

10.22059/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار


امکان سنجی استفاده از ویرتوپسی مبتنی بر شواهد برای پاسخ به سؤالات احتمالی بالینی و پس از مرگ، در دامپزشکی

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 311-336

10.22059/ijvm.2021.331329.1005197

محمد ملازم؛ آرزو رمضانی؛ سارنگ سروری؛ زهرا جعفری گیو؛ سارا شکرپور؛ اورس گیسبوهلر


یافته های بالینی، رادیولوژی و میکروسکوپی کندروسارکوم در یک گربه

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 452-456

10.22059/ijvm.2021.318789.1005158

سارا شکرپور؛ بهزاد پوررضا؛ مینا خدادادی؛ معصومه مرادی ازرلو؛ رضا خوشوقتی؛ بیتا فاضل


ملانوم بدخیم در یک اردک مالارد (Anas platyrhynchos)ماده

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 437-443

10.22059/ijvm.2019.280979.1004986

فرهنگ ساسانی؛ حسینعلی عرب؛ سید حسین مرجانمهر؛ سارا شکرپور؛ حمیدرضا فخری مقدم؛ دیبا گلچین