نویسنده = محمد هادی سخاوتی
ارزیابی سرولوژیکی H9-RBD-Pichia، یک واکسن نوترکیب جدید آنفلوانزا، در موش BALB/c

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362483.1005421

امیر اصغری باغخیراتی؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ کیارش قزوینی؛ جمشید رزمیار


اثر بازدارندگی cLF-chimera، یک پپتید ضدمیکروب نوترکیب، بر ویروس آنفولانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/ijvm.2024.370132.1005499

معین خدایاری؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین؛ امید دزفولیان؛ جمشید رزمیار