نویسنده = سید امیر علی انوار
کاربردهای اندازه نانومتری در بسته بندی و ذخیره مواد غذایی: یک مقاله مروری

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 122-153

10.22059/ijvm.2021.310466.1005130

فریده پیدایی؛ حامد اهری؛ سید امیر علی انوار؛ مریم عطایی


ارزیابی یک روش مالتیپلکس پی سی آر به منظور تشخیص هم زمان گونه‌های ویبریو در سبزیجات و آب

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 386-392

10.22059/ijvm.2020.305485.1005105

حامد اهری؛ سونیا شجاع قره باغ؛ سید امیر علی انوار؛ مهتاب آفتوم؛ محمدرضا خانی