نویسنده = علی ملکی
بررسی اثرات تعدیل‌کننده ایمنی و تغییرات سیتوکین توسط پروپرانولول به دنبال استرس ناشی از جراحی در موش‌های صحرایی نر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.356822.1005374

میلاد آذرهوش؛ علی قشقایی؛ مهرداد پویانمهر؛ علی ملکی؛ صمد علیمحمدی