نویسنده = معین خدایاری
اثر بازدارندگی cLF-chimera، یک پپتید ضدمیکروب نوترکیب، بر ویروس آنفولانزای پرندگان، تحت تیپ H9N2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22059/ijvm.2024.370132.1005499

معین خدایاری؛ محمد هادی سخاوتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ عباس برین؛ امید دزفولیان؛ جمشید رزمیار


فتق شکمی در یک مینای معمولی مرتبط با لیپیدوز کبدی و همزمانی با آسپرژیلوز تنفسی

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 99-106

10.22059/ijvm.17.1.1005114

معین خدایاری؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سارا شکرپور؛ جمشید رزمیار