نویسنده = �������������� ������������ ��������
بررسی وجود توپ های مویی در دستگاه گوارش و سنگ های ادراری در خرگوش های آزمایشگاهی مؤسسه رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22059/ijvm.2022.344655.1005285

روزبه فلاحی؛ نوید داداش پور دواچی


افزودن ال-کارنیتین به محیط سردسازی سبب حفظ اسپرم قوچ در دوره ذخیره سرمایی می شود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1401

10.22059/ijvm.2022.351558.1005335

مختار مهاجر؛ نوید دادشپور دواچی


تولید برون تنی رویان میمون Girvet درشرایط آزمایشگاهی

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 257-264

10.22059/ijvm.2022.337486.1005229

نوید داداش پور دواچی؛ ابراهیم نوروزی؛ مسعود دیدارخواه؛ محمد اسلام پناه؛ محمد حسن حبل الورید