نویسنده = ���������������� ����������������
مطالعه پانل آهن در گربه های مبتلا به کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک با و بدون نارسایی احتقانی قلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1401

10.22059/ijvm.2022.339058.1005245

سیدفرزین سیدنژاد؛ داریوش شیرانی؛ سعید بکایی؛ سید مهدی نصیری