نویسنده = فردریکا جیاکومتتی
آسپیراسیون ناشی از دیسفاژی ناشی از Pantoea agglomerans در اسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.362831.1005422

الیزابتا موندو؛ ریکاردو رینوواتی؛ رافائل اسکارپلینی؛ آلساندرو ایلوزی؛ فردریکا جیاکومتتی؛ فردریکا ساوینی؛ فردریکو توماسلو؛ سیلویا پیوا